M10-L17 KĐT, Đ. Nội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0905 648 436 info@vinis.vn
www.vinis.vn
Ngôn ngữ:
Hotline: 0905 648 436

Gii thiu Công ty VINIS

CÔNG TY TNHH GII PHÁP PHN MM CÔNG NGHIP VN  viết tt là VINIS được thành lp vi mc tiêu tr thành đối tác Tư vn, H tr và Cung cp Gii pháp CAD/CAM/CAE hàng đầu Vit Nam. Chúng tôi cung cp các dch v k thut xuyên sut quá trình phát trin sn phm, bao gm tư vn xây dng và hoàn thin ý tưởng sn phm, thiết kế sn phm, mô hình hóa, phân tích ti ưu, lp trình gia công, qun lý vòng đời sn phm, phát trin các ng dng & k thut sn xut.
Trong bi cnh cách mng công nghip 4.0, vi đội ngũ k sư có chuyên môn cao, giàu kinh nghim v lĩnh vc liên quan trong các phân khúc công nghip cùng các gii pháp CAD/CAM/CAE PLM hàng đầu ca hãng Dassault System. Chúng tôi luôn c gng đem đến cho khách hàng nhng tri nghim tt nht v dch v ca mình, tng bước hp tác cùng khách hàng hướng ti thành công.
Đối tác
AES Việt Nam
VIETTEL
SAMCO
FPT Software
3DS
TECHINIA
AutoForm
BETA
ESI
Human Solution
QFORM
HEXAGON
ĐH BKHN
ĐH BKHCM
ĐH BKĐN
ĐH KTCN
PLMCC